چینگدائو Hesong ماشین شرکت با مسئولیت محدود یکی از چین پیشرونده از طریق انبوه ضربات ماشین آلات انفجار تامین کنندگان ماشین آلات و تولید کنندگان، مجهز به کارخانه های حرفه ای، ما همیشه قادر به ارائه جدیدترین با کیفیت بالا از طریق دستگاه یکپارچهسازی با انفجار ماشین آلات.